Welkom

Op deze website selecteert u specifiek voor uw branche, sector of bedrijf oplossingen over inhaleerbare allergenen. Er wordt een eigen branchewebsite samengesteld waar uw oplossingen wordt weergegeven. Met de oplossingen kunt u inhaleerbare allergenen in uw branche-aanpakken en uw arbocatalogus vormgeven. 

Deze handreiking gaat over inhaleerbare allergenen; stoffen waaraan werknemers tijdens het werk blootgesteld (kunnen) worden. Wat verstaan we onder inhaleerbare allergenen?  Inhaleerbaar betekent dat de allergeen uit de lucht via de ademhaling, via neus of mond het lichaam binnenkomt. De allergeen is een stof die een allergische reactie oproept. Voorbeelden van dergelijke reacties zijn irritatie van de luchtwegen, neusslijmirritatie en astmatische klachten. Allergenen waarbij blootstelling optreedt door direct huidcontact vallen hier buiten. In de volksmond spreekt men bij inhaleerbare allergenen bijvoorbeeld van hooikoorts, lasrooklong, stoflong, boerenlong, champignonkwekerslong, bakkersastma en beroepsastma. Bij een allergie speelt het menselijk immuunsysteem een hoofdrol. Als reactie op blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen (over)reageert het afweersysteem met ontstekingsverschijnselen. Deze handreiking gaat niet in op ziektebeelden als asbestkanker, longkanker en legionella.

Veel goede oplossingen inhaleerbare allergenen zijn al bekend. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. Deze handreiking heeft een aantal van deze oplossingen gebundeld. Hiervoor zijn oplossingen uit diverse bronnen bekeken. Ter inspiratie kunt u ook via doorlinken een kijkje nemen in bronnen.  

In 10 minuten selecteert u zelf oplossingen inhaleerbare allergenen die van toepassing zijn voor uw branche. U start met aanmelden. Vervolgens kunt u in 3 stappen uw eigen branche website inhaleerbare allergenen personaliseren en invullen. De laatste stap is het communiceren van de oplossingen aan uw doelgroep.

Lees onder 'Hoe werkt het?' meer over het aanmelden, personaliseren en invullen.

Succes!

Stichting van de Arbeid