Arbocatalogus

Een arbocatalogus is een soort ‘oplossingenboek’. Hierin staan manieren beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om: praktische handleidingen, beschrijvingen van arbeidsmiddelen, werkmethoden, oplossingen, informatie en afspraken.

U kunt de informatie uit deze handreiking voor uw arbocatalogus gebruiken. Arbocatalogi zullen voor/door een branche of een sector worden ontwikkeld. Werkgevers en werknemers of hun belangenorganisaties doen dit samen. De sociale partners moeten akkoord gaan met de inhoud van de arbocatalogus. De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, toetst de arbocatalogus. Een positief getoetste arbocatalogus is van toepassing op de betreffende branche en wordt als uitgangspunt voor toezicht en handhaving door Inspectie SZW gebruikt. Via de website van de rijksoverheid kunt u hierover meer informatie vinden.

De informatie op deze website biedt daarnaast ook prima aanknopingspunten voor individuele bedrijven, werkgevers en werknemers om aan de slag te gaan binnen het thema inhaleerbare allergenen. U kunt de informatie bijvoorbeeld gebruiken om informatie over allergenen te vinden, hoe een verdiepte RI&E op te zetten, hoe (inkoop)beleid op te zetten, welke PBM’s nodig zijn of om te kijken hoe de arbodienst (bijvoorbeeld voor een PMO) optimaal benut kan worden.

Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden! Veel oplossingen zijn al bekend. Deze zijn te vinden in diverse arbocatalogi of in andere bronnen. Een aantal van deze oplossingen is in deze handreiking gebundeld. Door het personaliseren en het kiezen van categorieën inhaleerbare allergenen in deze handreiking worden de oplossingen die passen bij uw sector of branche geselecteerd. Met de oplossingen kunt u inhaleerbare allergenen in uw branche aanpakken.